Privacy verklaring ZoLokaal BV

ZoLokaal BV, gevestigd aan Lindenlaan 13 3707EN Zeist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://zolokaal.nl
Lindenlaan 13 3707EN Zeist
+31 642303761

Henri Hoetink is de Functionaris Gegevensbescherming van ZoLokaal BV. Hij/zij is te bereiken via grs@zolokaal.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

ZoLokaal BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Een gebruikersnaam die je zelf kiest*
 • Jouw postcode*
 • Optioneel jouw huisnummer voor een betere plaatsbepaling*
 • E-mailadres*
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
* Deze gegevens verwerken wij pas zodra er een zolokaal account wordt aangemaakt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via grs@zolokaal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ZoLokaal BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • ZoLokaal BV analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Partijen die je volgt, zien de door jou gekozen gebruikersnaam, een indicatie van de afstand en indien je bij deze partij spaarpunten hebt gespaard, het aantal gespaarde punten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ZoLokaal BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wanneer een account 1 jaar niet actief is, zullen wij het account en alle aan dat account verbonden gegevens verwijderen. Vanuit jouw instellingen, kun je ook zelf het account beeindigen waarna alle persoonsgegevens worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

ZoLokaal BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ZoLokaal BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ZoLokaal BV gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy (zie hieronder Analyse cookies). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Analysecookies (Google Analytics)

Deze cookies worden gebruikt om de website, de mobiele apps en bijbehorende statistieken te analyseren, waardoor wij onze website en mobiele apps kunnen optimaliseren. Wij gebruiken hiervoor het hulpprogramma Google Analytics. We hebben de instellingen en het gebruik van Google Analytics overeenkomstig de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens (de Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics van 6 maart 2018) beperkt tot een minimum. ZoLokaal BV heeft voor het gebruik van Google Analytics een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. In aanvulling hierop maken we gebruik van Anonymize IP, waardoor voorafgaand aan de verzending van het IP-adres aan Google het laatste octet van het IP-adres wordt gepseudonimiseerd. Tot slot hebben we de optie om nadere gegeven met Google te delen, uitgezet. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. De verwerking van cookies van Google Analytics is gebaseerd op het gerechtvaardigd commerciële belang van ZoLokaal BV bij het verbeteren van haar website (artikel 6, eerste lid, aanhef en onder f, AVG).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar grs@zolokaal.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. ZoLokaal BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. ZoLokaal BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ZoLokaal BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via grs@zolokaal.nl